Ak premýšľate nad rezerváciou zájazdu u nás, vieme, že vás napadajú rôzne otázky. Možno máte aj obavy, či je tento zájazd vhodný práve pre vás. A to je dôvod, prečo sme pripravili sériu otázok a odpovedí, ktoré Vám pomôžu. Chceme, aby ste dostali čo najviac informácií a tiež, aby ste boli pred zájazdom, čo najviac informovaný. Po prečítaní nasledujúcich odpovedí lepšie pochopíte, ako sú naše zájazdy pripravované, s akou detailnosťou k nim pristupujeme a na konci budete odchádzať s dobrým pocitom, že poznáte odpovede na vaše otázky v súvislosti s cestovaním práve s nami.

Čo môžem od zájazdu očakávať? Bude sa mi páčiť, je vhodný aj pre mňa? 

Čo všetko pre mňa sprievodca zabezpečí?

Ako kvalitné sú Vaše zájazdy a aké bude ubytovanie?

Čo cena za zájazd zahŕňa a čo nezahŕňa?

Dá sa na Vás spoľahnúť? Ako dlho ste na trhu?

Prečo cestovať práve s vami? V čom ste iní, ako ostatní?

KÚPA ZÁJAZDU

Ako si objednať zájazd?
 1. Vyberte si zájazd, o ktorý máte záujem. Vyplníte nezáväznú objednávku v detaile zájazdu a odošlete nám ju.
 2. V ďalších krokoch objednávky Vám budú ponúknuté aj doplnkové služby. Tie si môžete predbežne objednať. Informáciu o platbe obdržíte spolu s kalkuláciou zájazdu.
 3. Po odoslaní objednávkového formulára Vám zašleme emailom súhrn vašej rezervácie.
 4. Od tejto chvíle Vám garantujeme dohodnuté podmienky do 3 pracovných dní a Vy tak získavate čas na premyslenie.
 5. Následne nám oznámite (telefonicky, emailom) Váš záujem a všetko ostatné si vzájomne potvrdíme, doplníme a zodpovieme Vaše prípadné dotazy. Potvrdenie by malo prebehnúť v deň rezervácie, najneskôr nasledujúci pracovní deň.
 6. Emailom Vám zašleme kalkuláciu s platobnými údajmi a zmluvu o obstaraní zájazdu. Do 1 pracovného dňa od tejto chvíle je potrebné uhradiť prvú zálohu platby podľa rozpisu platieb v emaili.
 7. Najneskôr 30dní pred odchodom je potrebné uhradiť doplatok platby.
Odoslal som nezáväznú rezerváciu, čo teraz?

V deň rezervácie alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň Vás budeme telefonicky /emailom  kontaktovať a spolu doriešime detaily objednávky.

Pri rezervácii som zle vyplnil niektoré údaje. Ako mám postupovať?

Rezervácia je nezáväzná, všetko sa dá ešte zmeniť a upraviť. Môžete tak urobiť telefonicky alebo emailom.

Nezáväzne som si objednal zájazd a vyplňujem ďalšie údaje. Chcem uzatvoriť zmluvu a zaslať potvrdenie, ale nejde to. Čo mám urobiť?

Do chvíle, kým od nás neobdržíte emailom potvrdenie o rezervácii, zmluvu nie je možné uzatvoriť. Do tohto času je možné iba doplniť údaje o cestujúcich a uložiť zmeny.

Je možné zmeniť termín zájazdu alebo cestujúcu osobu?

Zmeny sú posudzované individuálne a vo väčšine prípadov (nízko nákladové lety) sú spoplatnené. Tieto letecké spoločnosti majú striktné pravidlá zmien a všetky služby sú za poplatok. Pri leteckých zájazdoch je dôležité uvádzať presné mená cestujúcich tak, ako sú zapísané v cestovnom doklade.

Ako zájazd zaplatiť?
 1. Bankovým prevodom z Vášho účtu na náš účet (internet bankingom alebo na pobočke Vašej banky.
 2. Platobnou kartou online u nás na pobočke.
 3. Osobne v našej kancelárii v Prešove - platba v hotovosti alebo kartou.
 4. Faktúrou
Aké máte číslo účtu?

Bankové spojenie pre platby v EUR: SK27 0900 0000 0051 7286 7121 (Slovenská Sporiteľňa), Variabilný symbol: obdržíte v potvrdzovacom e-maili po rezervácii. Majiteľ: EZOTOUR s.r.o, BIC: GIBASKBX

Uvažujem o kúpe zájazdu, ale mám obavy, čo príde. Môžem si kúpu neskôr rozmyslieť?

Snažíme sa Vám vychádzať maximálne v ústrety. Možnosť tzv. storna zájazdu sa riadi aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

POISTENIE

Aké cestovné poistenie ponúkate?

Poistenie od poisťovne  EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA (podrobnú tabuľku o poistení nájdete v spodnej časti stránky).

Mám vlastné poistenie. Je možné si zakúpiť len samostatne STORNO bez cestovného poistenia?

Nie je to možné. Storno u nás zakúpite iba v balíčku s cestovným poistením.

Na čo sa STORNO zájazdu vzťahuje?

Storno zájazdu je možné uplatniť iba v prípade, že na zájazd nemôžete nastúpiť z vážnych zdravotných dôvodov či nepredvídateľných situácií (napr. živelná pohroma). Storno z dôvodu COVID19 je možné si nárokovať len v prípade, že je toto onemocnenie diagnostikované lekárom.

Ako postupovať v prípade, že sa zájazdu nemôžem zúčastniť zo zdravotných dôvodov?

Pokiaľ nemôžete nastúpiť na zaplatený zájazd, musíte túto skutočnosť okamžite oznámiť (e-mailom) cestovnej kancelárii. Následne pošlete hlásenie o škodovej udalosti do poisťovne podľa pokynov, ktoré Vám zašleme.

Je vaša CK poistená proti úpadku?

Áno, sme poistení v poisťovni EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA. Poistnú zmluvu nájdete TU.

PRED ZÁJAZDOM

Na aký doklad môžem cestovať?

Podrobnosti o cestovných dokladoch a prípadne nájdete v sekcii Dôležité informácie, ktoré sa nachádzajú na konci stránky každého zájazdu.

Ako postupovať v prípade, že s deťmi cestuje len jeden rodič, alebo prarodičia, prípadne rodič má iné priezvisko ako dieťa?

Pre tieto prípady odporúčame zobrať si so sebou dokument ohľadne povolenia k vycestovaniu napísané ideálne v anglickom jazyku, ktorý je podpísaný druhým rodičom, či v prípade prarodičov je podpísaný oboma rodičmi. Dáva tak súhlas rodičov k vycestovaniu dieťaťa a predídete takto prípadným komplikáciám na letisku alebo inej kontrole. Tento dokument by mal byť notársky overený.

Aký je limit pre batožinu pri cestovaní autobusom?

Batožina určená do úložného priestoru autobusu by mala byť označená menovkou a adresou. Jej váhový limit je max. 20 kg/osoba.

INÉ

Ako postupovať v prípade, že sa zájazdu nemôžem/nechcem zúčastniť?

Zákazník je oprávnený kedykoľvek pred uskutočnením zájazdu od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie musí byť prevedené písomne a musí byť doručené CK (e-mailom).  Za deň účinnosti odstúpenia sa považuje deň, kedy bolo odstúpenie doručené do sídla CK. Tento deň je prvým dňom započítaným do dní rozhodných pre výpočet storno poplatku. V prípade odstúpenia od zmluvy bez zákonných dôvodov je zákazník povinný uhradiť storno poplatok podľa všeobecných podmienok a to nasledovne:

a) pri odstúpení 120 dní a viac pred zahájením zájazdu: 25 % z ceny zájazdu

b) pri odstúpení 31 dní až 119 dní pred zahájením zájazdu: 50 % z ceny zájazdu

c) pri odstúpení 30 dní a menej pred zahájením zájazdu: 100 % z ceny zájazdu

Ako postupovať v prípade, že sa zájazdu nemôžem zúčastniť zo zdravotných dôvodov?

Pokiaľ nemôžete nastúpiť na zaplatený zájazd, musíte túto skutočnosť okamžite oznámiť (e-mailom) cestovnej kancelárii. Následne pošlete hlásenie škodovej udalosti do poisťovne podľa pokynov, ktoré vám zašleme.

Ako postupovať v prípade, že cieľová destinácia zájazdu uzavrela hranice alebo je v nej po pricestovaní nutná karanténa?

Pokiaľ bude CK musieť pristúpiť  k zrušeniu zájazdu z dôvodu uzavretia hraníc cieľovej destinácie či z dôvodu povinnej karantény po vstupe alebo návrate do/z cieľovej destinácie, môžete si vybrať nový termín zájazdu alebo Vám vrátime zaplatenú zálohu.